Vergoeding

Als klinisch psycholoog behandel ik met name de meer complexe en zwaardere psychische stoornissen, zoals depressieve stoornissen, angststoornissen en persoonlijkheidsstoornissen. Deze behandelingen vallen onder de Gespecialiseerde Geestelijke Gezondheidszorg. Deze G-GGZ wordt in principe volledig vergoed als de behandelaar een contract heeft met de verzekeraar. Praktijk De Romte heeft met alle Nederlandse zorgverzekeraars een contract voor het leveren van G-GGZ. Houd er rekening mee dat uw zorgverzekering een eigen risico kent van minimaal € 385,00: u krijgt pas een vergoeding als het totaal van uw ziektekosten uitstijgt boven dat bedrag. Om voor vergoeding vanuit uw zorgverzekering in aanmerking te komen is bovendien altijd een verwijzing door uw huisarts nodig.

 Zorg die niet wordt vergoed uit het basispakket van de zorgverzekering

Hulpverlening bij psychische klachten waar geen psychische stoornis aan ten grondslag ligt wordt alleen vergoed als u daarvoor een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Dat geldt voor de behandeling van relatieproblemen, werkproblemen (zoals burn-out) en reacties op stress veroorzakende gebeurtenissen. Bij dergelijke problemen is een beperkt aantal sessies vaak voldoende. Zonder aanvullende verzekering betaalt u daarvoor het gangbare tarief van €98,00 voor een consult van 45 minuten.

Bij verhindering

Gelukkig komt het heel weinig voor dat cliënten zonder bericht niet op een afspraak komen. Bij verhindering worden geen kosten in rekening gebracht, maar wel wordt verwacht dat men zich op tijd afmeldt (bij voorkeur minimaal 24 uur vooraf aan het afgesproken tijdstip).