Wachttijd

Alleen patiënten van Huisartsenpraktijk Yn Sicht te Hurdegaryp kunnen zich aanmelden voor behandeling bij Psychologische Praktijk De Romte. De wachttijd is momenteel ongeveer vier weken. Dit is onafhankelijk van verzekeraar en aard van de problematiek. In het eerste consult vindt de intake plaats. Het streven is dat er aan het eind van dit consult een (voorlopige) diagnose is vastgesteld en dat er een voorstel voor behandeling is afgesproken. Als regel vindt het tweede consult binnen één of twee weken na de intake plaats.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de ‘Treeknormen’).