Kwaliteit

Anke Stavenga (BIG 39049811925) – Opleiding en ervaring

Na mijn studie orthopedagogiek werkte ik als orthopedagoog in het speciaal onderwijs en het hoger onderwijs. Vanaf 1982 was ik in Utrecht bij het Seminarium voor Orthopedagogiek docent en later tevens hoofd van de Praktijk voor Leer- en Gedragsproblemen. In 1999 werd ik BIG-geregistreerd GZ-psycholoog. In 2004 verhuisde ik met mijn gezin van Utrecht naar Friesland. Naast mijn aanstelling als kinder- en jeugdpsycholoog bij de afdeling Medische Psychologie van het Medisch Centrum Leeuwarden startte ik dat jaar in Ryptsjerk de psychologische praktijk De Romte. Tevens begeleidde ik als supervisor GZ-psychologen-in-opleiding en heb ik bij de Universiteit Groningen orthopedagogen Generalist opgeleid. In 2005 behaalde ik de registratie ZKM-consultant, in 2006 de registratie Klinisch Psycholoog BIG en in 2009 de registratie Medisch Psycholoog LVMP. In 2007 maakte ik – zowel in de praktijk De Romte als in het MCL – de overstap van kinder- en jeugdpsychologie (inclusief ouderbegeleiding) naar volwassenenpsychologie. In 2012 was Praktijk De Romte zodanig gegroeid dat ik er voor koos afscheid te nemen van het MCL om me geheel op de eigen praktijk te richten.

Samenwerkingsverband met huisartsenpraktijk ‘Yn Sicht’

Omdat het aantal aanmeldingen van nieuwe cliënten – en daarmee de wachttijden – nog steeds toenam heb ik besloten om vanaf juni 2017 alleen nog nieuwe cliënten in therapie te nemen die zijn verwezen door huisartsenpraktijk ‘Yn Sicht’ in Hurdegaryp. Met de huisartsen van deze praktijk heb ik regelmatig overleg over de door hen verwezen cliënten.

Beroepsvereniging
Ik ben lid van de LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten). Ik conformeer me aan de beroepscodes en klachtenprocedures van deze vereniging (www.lvvp.info). In 2018 heb ik voor de volgende vijf jaar een visitatiecertificaat behaald.

Kwaliteitsstatuut

Praktijk De Romte heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en voldoet daarmee aan de eisen die de Zorgverzekeringswet per 01-01-2017 stelt.

Privacy

Psychologische Praktijk De Romte gaat zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Via deze link is ons privacyverklaring te lezen.