De Romte

In de ruimte van het buitengebied van Ryptsjerk vindt u de psychologische praktijk De Romte. De Friese naam van de praktijk verwijst naar die ruimte, maar ook naar mijn eigen houding als psycholoog en naar het doel van mijn begeleiding. Cliënten komen bij mij als ze het gevoel hebben dat ze – in hun leven, werk, relatie(s) – ‘vastzitten’, geen perspectief zien. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en daarmee de cliënt de ruimte te geven voor het verkennen van eigen gevoelens, gedachten en handelwijzen. Mijn therapie is erop gericht dat de cliënt weer ruimte voelt om verder te kunnen in het leven.

Ik neem alleen nieuwe cliënten in behandeling die voor gespecialiseerde psychologische zorg (G-GGZ) worden verwezen door huisartsenpraktijk ‘Yn Sicht’ in Hardegarijp.

Praktijk De Romte richt zich bovendien alleen op volwassenen. Afhankelijk van de voorkeur van de cliënt vinden de consulten plaats in het Nederlands of in het Fries.

Ik ben als Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Psycholoog geschoold in een breed spectrum van psychologische technieken. Ik heb ruime ervaring als therapeut, zowel in mijn eigen praktijk als – tot 2012 – in het Medisch Centrum Leeuwarden.