De Romte

In de ruimte van het buitengebied van Ryptsjerk vindt u de psychologische praktijk De Romte. De Friese naam van de praktijk verwijst naar die ruimte, maar ook naar mijn eigen houding als psycholoog en naar het doel van mijn begeleiding. Cliënten komen bij mij als ze het gevoel hebben dat ze – in hun leven, werk, relatie(s) – ‘vastzitten’, geen perspectief zien. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en daarmee de cliënt de ruimte te geven voor het verkennen van eigen gevoelens, gedachten en handelwijzen. Mijn therapie is erop gericht dat de cliënt weer ruimte voelt om verder te kunnen in het leven.

Ik heb vanaf 2022 geen contracten met verzekeraars. Ik neem geen nieuwe cliënten meer in behandeling behalve incidenteel zo genaamde ‘zelfbetalers’, waaronder ook mensen die eerder bij mij in therapie zijn geweest en één of meer vervolg-consulten wensen. .

Praktijk De Romte richt zich alleen op volwassenen. Afhankelijk van de voorkeur van de cliënt vinden de consulten plaats in het Nederlands of in het Fries.

Ik ben als Gezondheidszorgpsycholoog, en tot en met 2021 als Klinisch Psycholoog, geschoold in een breed spectrum van psychologische technieken. Ik heb ruime ervaring als therapeut, zowel in mijn eigen praktijk als – tot 2012 – in het Medisch Centrum Leeuwarden.