De Romte

Ryptsjerk ligt in het noordoosten van Friesland, vijf kilometer van Leeuwarden. In de ruimte van het buitengebied van Ryptsjerk vindt u de psychologische praktijk De Romte. De Friese naam van de praktijk verwijst naar die ruimte, maar ook naar mijn eigen houding als psycholoog en naar het doel van mijn begeleiding. Cliënten komen bij mij als ze het gevoel hebben dat ze – in hun leven, werk, relatie(s) – ‘vastzitten’, geen perspectief zien. Ik vind het belangrijk om goed te luisteren en daarmee de cliënt de ruimte te geven voor het verkennen van eigen gevoelens, gedachten en handelwijzen. Mijn therapie is erop gericht dat de cliënt weer ruimte voelt om verder te kunnen in het leven.

Praktijk De Romte richt zich alleen op volwassenen. Afhankelijk van de voorkeur van de cliënt vinden de consulten plaats in het Nederlands of in het Fries.

Ik ben Gezondheidszorgpsycholoog en Klinisch Psycholoog. Ik ben geschoold in een breed spectrum van psychologische technieken. Ik heb ruime ervaring als therapeut, zowel in mijn eigen praktijk als – tot 2012 – in het Medisch Centrum Leeuwarden (MCL).

Praktijk De Romte heeft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en voldoet daarmee aan de eisen die de Zorgverzekeringswet per 01-01-2017 stelt.